Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem firmy, wprowadzaniem najnowszych technologii oraz zmianą systemu zarządzania relacjami z Klientami informujemy o nowych zasadach rozliczeń kont abonenckich.
Kwoty należności za wszystkie usługi prezentowane są na jednej fakturze.
Wkrótce wszyscy Abonenci TKŚ otrzymają pisemne powiadomienie o nowym, unikalnym dla każdego numerze konta wraz z fakturą.

Od chwili otrzymania powiadomienia prosimy nie dokonywać wpłat na dotychczasowych książeczkach opłat ani nie przepisywać numeru konta od innego Abonenta TKŚ.
Nowe, zindywidualizowane dowody wpłat (zastępujące dotychczasowe książeczki) mogą Państwo pobrać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wyszyńskiego 6 w Świdniku.
Wprowadzone rozwiązanie usprawni ewidencję dokonywanych przez Państwa wpłat (z dnia na dzień) oraz wyeliminuje ewentualne błędy związane z wypełnianiem książeczek abonamentowych czy księgowaniem należności.