Komunikat dla Abonentów TKŚ

Zarząd Telewizji Kablowej Świdnik Sp. z o.o. po wnikliwym zapoznaniu się z projektem ustawy abonamentowej przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprzeciwia się zaproponowanym zmianom.

W przypadku uchwalenia w/w ustawy abonamentowej operatorzy telekomunikacyjni, a więc również TKŚ, zobowiązani będą do przekazywania baz danych Poczcie Polskiej Abonentów korzystających z płatnych usług telewizji kablowych.

Naszym zdaniem powyższe zmiany prawne są niezgodne z zasadą konstytucji równości obywateli wobec prawa. Konieczność ujawnienia chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji narusza ich prawa konsumenckie i osobiste.

W związku z powyższym Zarząd Telewizji Kablowej Świdnik będący członkiem organizacji branżowych i gospodarczych wyrażając dezaprobatę, nie akceptuje proponowanych zmian w przedstawionej do konsultacji społecznych ustawie abonamentowej, mając na uwadze przede wszystkim dobro Abonentów.

 

Zarząd Telewizji Kablowej Świdnik