jak-SPEEDTEST

__________________________________________________________________________________
Jak działa SpeedTest?
Skrypt „SpeedTest” symuluje zwykłe przeglądanie stron polskiego internetu pobierając z nich fragmenty i obliczając prędkość połączenia. Mierzy on średnią prędkość przeglądania a nie prędkość połączenia do wybranego serwera.
__________________________________________________________________________________
Co mierzy SpeedTest?
Mierzy prawdopodobną prędkość, z jaką możesz przeglądać polski internet. Dzięki temu możesz zorientować się, czy otrzymujesz prędkość deklarowaną przez Twojego dostawcę internetu.
__________________________________________________________________________________
Mój internet działa wolno, choć mój dostawca zapewnia mnie, że mam łącze dostarczane zgodnie z umową. Czy to możliwe?
Tak. Możliwe jest, że Twoja przeglądarka nie jest optymalnie skonfigurowana. Przeglądarka stron może wówczas działać wolno.
__________________________________________________________________________________
Czy wyniki dokonanych pomiarów mogą się różnić?
Tak. Prędkość przesyłu danych zależy od natężenia ruchu w sieci. Faktyczna prędkość łącza internetowego uzależniona jest między innymi od ilości uruchomionych na komputerze programów, ilości osób korzystających z internetu, lokalizacji serwera, z którym próbujesz się połączyć bądź pory dnia.  Dlatego bywa, że prędkość internetu jest niższa niż ta deklarowana przez Twojego dostawcę. Najwyższe prędkości przesyłu danych można zauważyć w późnych godzinach nocnych, gdy obciążenie internetu jest niewielkie. 
__________________________________________________________________________________