• DOSTĘPNE PAKIETY

  TKŚ INTERNET

  150M

  TKŚ INTERNET

  100M

  TKŚ INTERNET

  60M

  TKŚ INTERNET

  30M

  100M

  30M

  12M

  6M


   TRANSFERY:  pobieranie/wysyłanie

   do 150 Mb/s / 5 Mb/s

  do 100Mb/s / 5 Mb/s

  do 60 Mb/s / 3 Mb/s

  do 30 Mb/s / 3 Mb/s


  OKRES ZOBOWIĄZANIA

  Umowy zawierane są na czas nieoznaczony, ale jeśli umowa zawierana jest na warunkach promocyjnych, to wskazany jest minimalny okres pozostawania Abonentem TKŚ.


  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI

  Informacje, dla kogo dostępna jest dana oferta promocyjna podawane są w regulaminach promocji.


  OPŁATA AKTYWACYJNA

  Opłata aktywacyjna jest jednorazowa. Powinna być wniesiona na indywidualne konto Abonenta w miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja usługi. Opłata aktywacyjna nie jest pobierana przy instalacji.


  ABONAMENT

  Dla umów zawieranych w ramach promocji wysokość abonamentu jest obniżona w minimalnym okresie obowiązywania przez okres i do kwot wskazanych we właściwym regulaminie promocji. Wysokość abonamentu jest gwarantowana. W przypadku umów zawieranych bez promocji (lub po okresie promocyjnym) wysokość abonamentu wskazuje cennik usług i może ulegać zmianie (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego).


  INTERNET A POZOSTAŁE USŁUGI

  Abonent może zamówić usługę TKŚ INTERNET bez innych usług. W przypadku korzystania z oferty promocyjnej usługi mogą być łączone. Szczegóły zawierają odpowiednie regulaminy promocji. •  

  super INTERNET POLEC INT+DTV POLECA

 • Sprawdź orientacyjną prędkość, z jaką możesz przeglądać polski internet sprawdz

   NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
  INTERNET SPEED TEST

  JAK DZIAŁA I CO MIERZY SPEED TEST sprawdz

  INTERNET SPEED CO