• DOSTĘPNE PAKIETY TKŚ INTERNET

  150M

  TKŚ INTERNET

  100M

  TKŚ INTERNET

  60M

  TKŚ INTERNET

  30M

  100M 30M 12M 6M

   TRANSFERY kb/s:  pobieranie/wysyłanie  do 150 Mb/s / /5 Mb/s do 100Mb/s / 5 Mb/s do 60 Mb/s / 3 Mb/s do 30 Mb/s / 3 Mb/s

  OKRES ZOBOWIĄZANIA Umowy zawierane są na czas nieoznaczony, ale jeśli umowa zawierana jest na warunkach promocyjnych, to wskazany jest minimalny okres pozostawania Abonentem TKŚ.

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI Informacje, dla kogo dostępna jest dana oferta promocyjna podawane są w regulaminach promocji.

  OPŁATA AKTYWACYJNA Opłata aktywacyjna jest jednorazowa. Powinna być wniesiona na indywidualne konto Abonenta w miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja usługi. Opłata aktywacyjna nie jest pobierana przy instalacji.

  ABONAMENT Dla umów zawieranych w ramach promocji wysokość abonamentu jest obniżona w minimalnym okresie obowiązywania przez okres i do kwot wskazanych we właściwym regulaminie promocji. Wysokość abonamentu jest gwarantowana. W przypadku umów zawieranych bez promocji (lub po okresie promocyjnym) wysokość abonamentu wskazuje cennik usług i może ulegać zmianie (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego).

  INTERNET A POZOSTAŁE USŁUGI Abonent może zamówić usługę TKŚ INTERNET bez innych usług. W przypadku korzystania z oferty promocyjnej usługi mogą być łączone. Szczegóły zawierają odpowiednie regulaminy promocji.


 •  

  super INTERNET POLEC INT+DTV POLECA

 • Sprawdź orientacyjną prędkość, z jaką możesz przeglądać polski internet sprawdz

   NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
  INTERNET SPEED TEST

  JAK DZIAŁA I CO MIERZY SPEED TEST sprawdz

  INTERNET SPEED CO